VVA zendingsnieuws juni 2022

Dit bericht is geplaatst op 13-06-2022

Beste VVA vrienden,

In de bijlage vinden jullie de pdf-versie van ons VVA zendingsnieuws juni 2022

"Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; al wat hij onderneemt gelukt!" Psalm 1:3

Moge deze zegen werkelijkheid worden voor al onze partners, die in Azië werken. Vele van hen bevinden zich in een hopeloze situatie en ondergaan veel anti-christelijke weerstand. In Sri Lanka zijn ze midden in een economische instorting zonder uitzicht op een voortijdig einde.

Laten we voor hen bidden en elkaar bemoedigen!

Voor Zijn oogst

Bijlage 1 : vva. juni 2022
Bijlage 2 : fam. juni 2022