Verfrissend

want wij beleven veel vreugde en troost aan uw liefde, omdat de heiligen innerlijk door u verkwikt zijn, broeder!

Dit bericht is geplaatst op 15-05-2023

Leestijd 4 minuten

Filemon 1:7 want wij beleven veel vreugde en troost aan uw liefde, omdat de heiligen innerlijk door u verkwikt zijn, broeder!

Als het buiten bloedheet is, dan kan een koel windje verfrissend zijn. Dat windje heeft net genoeg kracht om je iets af te koelen, het is heerlijk. En als er meer mensen in die kamer aanwezig zijn, dan heeft iedereen daar profijt van. Dat ene windje is verfrissen voor meerdere mensen. Je beleeft zoveel vreugde aan dat windje, iedereen wordt vanbinnen ook blij.

Filemon is ook zo’n windje voor de mensen in zijn gemeente. Hij gelooft in Jezus als Zijn Verlosser, maar de Heilige Geest werkt ook in Hem. En dat merken de mensen om hem heen, ja zelfs zo dat Paulus ervan heeft gehoord. Dat is niet iets om trots op te zijn voor Filemon, maar het mag wel gezegd worden. De Geest werkt door Hem heen en hij staat ervoor open om op die manier een verfrissend windje te zijn. Hij is niet alleen een windje, hij geeft vreugde en troost en de heiligen worden van binnen verkwikt. Hoe Filemon met hen omgaat, hoe hij spreekt over Christus en wat de Geest in Hem doet, maakt dat de mensen innerlijk verkwikt raken.

Ik vraag me nu zo af: zou dat ook voor mij gelden? Jij moet je ook afvragen: geldt dit ook voor jou? Zijn wij verfrissend voor de mensen om ons heen? Brengen we ze vreugde en troost? Nog belangrijker: verkwikken we anderen vanbinnen? Dat is volgens mij het mooiste wat er is om op aarde te doen. Door de Heilige Geest tot zegen zijn van andere mensen. Net dat windje zijn wat ze nodig hebben in de hitte.

Het is immers een hete tijd, een benauwde tijd? We staan als christenen steeds meer apart van de wereld, er komt een steeds duidelijkere scheidslijn. Dat is ook logisch want het geloof vraagt om duidelijk keuzes: wie kies je om te dienen? Daar moeten we niet soft in zijn, maar radicaal. Niet half-gebakken leven als christen, maar volledig toegewijd aan God en Zijn gemeente. Dat is de bedoeling van ons geloof en alleen op die manier kunnen we verfrissend zijn.

Dat mag komen vanuit liefde voor Christus. We mogen op die manier Zijn liefde doorgeven en uitstralen naar de mensen om ons heen. Broers en zussen die het moeilijk hebben een kaartje sturen of je arm een keer om hen heen slaan. Het kan ook een goed gesprek zijn met je buurman of collega. Alle tot de eer en de glorie van Christus! Het draait niet allemaal om regels, dat werkt benauwend en verstikkend. Het draait om de liefde, dat werkt verfrissend. Vanuit die liefde de wil van God doen, dat is het leven van een christen en dan wordt je verfrissend.

Laten we de komende tijd met z’n allen verfrissend zijn voor onze broers en zussen en alle andere mensen van buiten de gemeente. Neem daarin zelf het voortouw door de Geest vrij spel te geven in je leven en zo een levende getuige zijn van Hem! Als we dat doen dan zullen we dat ook weer om ons heen zien. Christus zal dan verhoogd worden en dan mogen wij zeggen: Halleluja!

 

Andere overdenkingen:

Waar ben je?
Waar ben je?
Je geestelijke conditie
Je geestelijke conditie
Achter Hem schuilen
Steeds weer opnieuw klinkt in de psalmen dat er een schuilplaats is voor de stormen van het leven.
Een onoplosbaar probleem
Op de zevende dag stonden ze bij dageraad op en trokken op dezelfde wijze zevenmaal om de stad
Verfrissend
want wij beleven veel vreugde en troost aan uw liefde, omdat de heiligen innerlijk door u verkwikt zijn, broeder!
Leven uit genade
En Jozua zei tegen de twee mannen, de verkenners van het land: Ga het huis van die vrouw, die hoer, binnen en breng de vrouw vandaar naar buiten, met alles wat van haar is, zoals u haar gezworen hebt.
Herdenken
‘Herdenken’ betekent terugdenken aan, maar dan op een plechtige manier. Daarom gebeurt herdenken vooral op bepaalde hoogtijdagen, zoals op 4 mei
Geen tranen meer
Openbaring 21:4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
koningsdag
Psalm 123:1 Ik sla mijn ogen op naar U, Die in de hemel zit.