Een onoplosbaar probleem

Op de zevende dag stonden ze bij dageraad op en trokken op dezelfde wijze zevenmaal om de stad

Dit bericht is geplaatst op 22-05-2023

Leestijd 2 minuten

 

Op de zevende dag stonden ze bij dageraad op en trokken op dezelfde wijze zevenmaal om de stad.
Alleen op deze dag trokken ze zevenmaal om de stad, en bij de zevende maal,
toen de priesters de ramshoorns lieten klinken, riep Jozua tegen het volk:
 'Schreeuw, want de HEER heeft u Jericho in handen gegeven!' Jozua 6:15-16

 

Jozua stond voor een schijnbaar onoplosbaar probleem. Het eerste obstakel in het beloofde land was Jericho. Deze stad werd omringd door dikke muren. Jericho was een symbool van militaire macht en kracht en de Kanaänieten meenden dan ook dat de stad onneembaar was. Menselijkerwijs was het onmogelijk dat de Israëlieten hem kon- den innemen. Ze hadden er niet de militaire kracht en middelen voor in huis. Er was een wonder nodig. En God deed het wonder!

Wij mensen beschouwen wonderen als een uitzondering, maar voor God zijn ze normaal. Wonderen komen voort uit zijn liefde voor ons. Ze horen bij het karakter van God. Misschien sta jij ook voor een probleem dat onoplosbaar lijkt. Wat God voor Israël deed, wil Hij vandaag ook voor jou doen. God is niet veranderd! Er is geen probleem dat Hij niet kan oplossen.

 

Voor welk probleem in je leven heb je een oplossing nodig?
Geloof je dat God je daarbij kan helpen?

 

Andere overdenkingen:

Waar ben je?
Waar ben je?
Je geestelijke conditie
Je geestelijke conditie
Achter Hem schuilen
Steeds weer opnieuw klinkt in de psalmen dat er een schuilplaats is voor de stormen van het leven.
Een onoplosbaar probleem
Op de zevende dag stonden ze bij dageraad op en trokken op dezelfde wijze zevenmaal om de stad
Verfrissend
want wij beleven veel vreugde en troost aan uw liefde, omdat de heiligen innerlijk door u verkwikt zijn, broeder!
Leven uit genade
En Jozua zei tegen de twee mannen, de verkenners van het land: Ga het huis van die vrouw, die hoer, binnen en breng de vrouw vandaar naar buiten, met alles wat van haar is, zoals u haar gezworen hebt.
Herdenken
‘Herdenken’ betekent terugdenken aan, maar dan op een plechtige manier. Daarom gebeurt herdenken vooral op bepaalde hoogtijdagen, zoals op 4 mei
Geen tranen meer
Openbaring 21:4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
koningsdag
Psalm 123:1 Ik sla mijn ogen op naar U, Die in de hemel zit.