Achter Hem schuilen

Steeds weer opnieuw klinkt in de psalmen dat er een schuilplaats is voor de stormen van het leven.

Dit bericht is geplaatst op 29-05-2023

Leestijd 2 minuten

God betoont mij zijn goedheid en liefde. Hij beschermt mij.
Hij bevrijdt mij en geeft mij een schuilplaats.
Achter Hem kan ik schuilen.
Hij laat mij volken overwinnen. Psalm 144:2 HB

Steeds weer opnieuw klinkt in de psalmen dat er een schuilplaats is voor de stormen van het leven. David, die deze verzen heeft opgeschreven, is een 'ervaringsdeskundige'. Hij kent heel veel benauwde momenten in zijn leven, maar hij ervaart ook dat God hem steeds weer beschermt. Hij leert dat hij achter God kan schuilen.

Dit geldt ook voor ons. Er is een schuilplaats, een 'geheime plaats' waar God ons wil verbergen. Die geheime plaats is als het oog van een orkaan. Terwijl alles om ons heen stormt, is er voor ons een plek van rust en vrede. Dat lijkt nogal tegenstrijdig, want we ervaren tegelijkertijd zowel de storm als de vrede. Als wij ons terugtrekken op de geheime plaats, stopt de storm niet altijd direct, maar we zijn wel veilig!

Een schuilplaats is wel een plek waar wij zelf naartoe moeten vluchten. Een schuilplaats zet zichzelf niet automatisch over je heen; je moet hem zoeken en naar binnen gaan om veilig te zijn.

Ben je bang? Ren dan naar God toe! Zoek zijn tegenwoordigheid, want dat is onze schuilplaats. In zijn tegenwoordigheid zijn wij onaantastbaar.

Op welke manier ren jij naar je geheime schuilplaats bij God?

 

 

Andere overdenkingen:

Waar ben je?
Waar ben je?
Je geestelijke conditie
Je geestelijke conditie
Achter Hem schuilen
Steeds weer opnieuw klinkt in de psalmen dat er een schuilplaats is voor de stormen van het leven.
Een onoplosbaar probleem
Op de zevende dag stonden ze bij dageraad op en trokken op dezelfde wijze zevenmaal om de stad
Verfrissend
want wij beleven veel vreugde en troost aan uw liefde, omdat de heiligen innerlijk door u verkwikt zijn, broeder!
Leven uit genade
En Jozua zei tegen de twee mannen, de verkenners van het land: Ga het huis van die vrouw, die hoer, binnen en breng de vrouw vandaar naar buiten, met alles wat van haar is, zoals u haar gezworen hebt.
Herdenken
‘Herdenken’ betekent terugdenken aan, maar dan op een plechtige manier. Daarom gebeurt herdenken vooral op bepaalde hoogtijdagen, zoals op 4 mei
Geen tranen meer
Openbaring 21:4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
koningsdag
Psalm 123:1 Ik sla mijn ogen op naar U, Die in de hemel zit.