Je geestelijke conditie

Je geestelijke conditie

Dit bericht is geplaatst op 05-06-2023

Leestijd 2 minuten

Behoed je hart meer dan alles wat je moet behoeden, 
want daar ontspringt de bron van het leven. 
Spreuken 4:23 WV

In de Bijbel wordt veel gesproken over het hart. Waarom? Je hart is het geestelijke centrum van je hele leven. Vanuit je hart komen alle andere dingen voort. Als je hart wordt aangetast, dan heeft dat effect op alles wat je doet! Vandaar dat Salomo ons het advies geeft om ons hart te behoeden.

De gezondheid van ons 'natuurlijke' hart is ook belangrijk. Wanneer je niet goed voor je hart zorgt en ongezond leeft, kunnen je vaatwanden dichtslibben en krijg je hart- en vaatproblemen. Dan gaat je conditie achteruit en loop je het risico op een hartinfarct.

Een hartinfarct lijkt vaak 'uit het niets' te komen, maar blijkt in de meeste gevallen het gevolg van een leefpatroon dat al jarenlang verkeerd is. En helaas, als je hart niet in een goede conditie verkeert, is het niet voldoende om eens een keertje hard te lopen en af en toe naast je Big Mac een appeltje te eten. Wanneer je je hart gezond wilt houden of krijgen, dan moet je gedisciplineerd een gezond leven leiden.

Dit geldt ook voor je geestelijke hart. Als je daar niet goed voor zorgt, merk je dat ook niet onmiddellijk. Maar uiteindelijk ga je de effecten wel voelen en gaat je geestelijke conditie achteruit. Het is belangrijk om een gezonde geestelijke levensstijl te ontwikkelen.

Verkeer jij in een goede geestelijke conditie? 
Zo ja: wat is je geheim? 
Zo nee, wat ga je daaraan doen?

 

Andere overdenkingen:

Waar ben je?
Waar ben je?
Je geestelijke conditie
Je geestelijke conditie
Achter Hem schuilen
Steeds weer opnieuw klinkt in de psalmen dat er een schuilplaats is voor de stormen van het leven.
Een onoplosbaar probleem
Op de zevende dag stonden ze bij dageraad op en trokken op dezelfde wijze zevenmaal om de stad
Verfrissend
want wij beleven veel vreugde en troost aan uw liefde, omdat de heiligen innerlijk door u verkwikt zijn, broeder!
Leven uit genade
En Jozua zei tegen de twee mannen, de verkenners van het land: Ga het huis van die vrouw, die hoer, binnen en breng de vrouw vandaar naar buiten, met alles wat van haar is, zoals u haar gezworen hebt.
Herdenken
‘Herdenken’ betekent terugdenken aan, maar dan op een plechtige manier. Daarom gebeurt herdenken vooral op bepaalde hoogtijdagen, zoals op 4 mei
Geen tranen meer
Openbaring 21:4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
koningsdag
Psalm 123:1 Ik sla mijn ogen op naar U, Die in de hemel zit.