Waar ben je?

Waar ben je?

Dit bericht is geplaatst op 12-06-2023

Leestijd 2 minuten

Mens, waar ben je? De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit,
ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. 
Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan.
Genesis 3:6

De slang verleidde Adam en Eva om van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten. Daarmee kwam de zonde tussen God en de mensen in te staan. Nadat ze gezondigd hadden, voelden Adam en Eva zich schuldig en ze schaamden zich omdat ze naakt waren. Daar- om probeerden ze zich voor God te verstoppen. Wanneer God later in de hof wandelt, horen ze Hem roepen: 'Waar ben je?' (Gen. 3:9). Wat moet er door God heen gegaan zijn? Hij wilde zichzelf zo graag aan de mensen geven, Hij wilde hen liefhebben, en dan dit... Ik denk dat God die woorden wanhopig uitgeschreeuwd heeft: 'Adam, Eva, waar zijn jullie?"

God bleef zoeken naar mensen met wie Hij een relatie kon aan- gaan. Van Henoch wordt gezegd dat hij leefde in nauwe verbondenheid met God. Hetzelfde lezen we in de Bijbel over Noach. Abraham wordt een vriend van God genoemd, David was een man naar Gods hart. Maar het was voor God niet meer mogelijk om zoals in het be- gin te midden van zijn schepping te wandelen en te genieten van het contact met de mens. Hij kon niet meer met zijn overweldigende tegenwoordigheid onder de mensen zijn.

God heeft een enorm sterk verlangen naar een hartsrelatie met de mens. 
Hij zegt altijd: 'Ik ben er voor je.' Waar ben jij?

 

Andere overdenkingen:

Waar ben je?
Waar ben je?
Je geestelijke conditie
Je geestelijke conditie
Achter Hem schuilen
Steeds weer opnieuw klinkt in de psalmen dat er een schuilplaats is voor de stormen van het leven.
Een onoplosbaar probleem
Op de zevende dag stonden ze bij dageraad op en trokken op dezelfde wijze zevenmaal om de stad
Verfrissend
want wij beleven veel vreugde en troost aan uw liefde, omdat de heiligen innerlijk door u verkwikt zijn, broeder!
Leven uit genade
En Jozua zei tegen de twee mannen, de verkenners van het land: Ga het huis van die vrouw, die hoer, binnen en breng de vrouw vandaar naar buiten, met alles wat van haar is, zoals u haar gezworen hebt.
Herdenken
‘Herdenken’ betekent terugdenken aan, maar dan op een plechtige manier. Daarom gebeurt herdenken vooral op bepaalde hoogtijdagen, zoals op 4 mei
Geen tranen meer
Openbaring 21:4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
koningsdag
Psalm 123:1 Ik sla mijn ogen op naar U, Die in de hemel zit.