Hoe kan ik Gods vrede ervaren met de Kerst?

Hoe kan ik Gods vrede ervaren met de Kerst?

Dit bericht is geplaatst op 25-12-2023
Hoe kan ik Gods vrede ervaren met de Kerst?

leestijd 6 minuten

Misschien klinkt het als een chliché, maar toch is het waar: zonder Jezus geen Kerstmis. Waarom? Met kerst vieren wij dat Gods Woord mens geworden is. Dat betekent, Gods Woord dat in het gehele Oude Testament over de komende Redder sprak, vond zijn vervulling in Jezus. Jezus kwam op de aarde omdat wij in elk opzicht verlossing en herstel nodig hadden: voor geest, ziel en lichaam.

Jesaja 53:4-5 spreekt over deze omvattende verlossing voor de hele mensheid: „Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.“

Deze tekst is heel bekend en wordt vaak aangehaald als het om de verlossing voor de geest (de redding) gaat. Dat is ook het belangrijkste aspect. Ook in samenhang met de verlossing van het lichaam, de lichamelijke genezing dus, wordt deze vaker geciteerd. Maar hoe zit het met de verlossing voor de ziel?

Samen met de redding en de lichamelijke genezing heeft Jezus Christus ons ook vrede en rust voor onze ziel gebracht – voor ons denken, onze wil en onze gevoelens. Misschien vraag je mij: “Als vrede een deel van de verlossing is, waarom heb ik dan geen vrede? Waarom ben ik zo gedeprimeerd, angstig en onrustig?”

Het antwoord? Anders dan de geest die direct wordt verlost als een mens Jezus Christus aanneemt, verandert de ziel niet direct. In jouw ziel is het proces van verlossing pas begonnen toen jij Jezus in jouw leven hebt aangenomen.

Om de vrede, die Jezus voor jou mogelijk heeft gemaakt, jouw ziel diep te laten doordringen heeft God een bepaald proces voor ogen. In Jakobus 1:21 staat: “Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden.”

Deze woorden waren aan gelovige christenen gericht, maar blijkbaar waren hun zielen nog niet verlost. En in Jakobus 1:25 gaat het verder: “Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet.”

Wat is er nodig zodat jouw ziel vrede vindt? Het antwoord is: Gods Woord met nederigheid aannemen en daarnaar te leven. Gods Woord zal jouw ziel op het wezenlijke richten en bevrijden en het zal vrede brengen die alle menselijke mogelijkheden te boven gaan.

Wanneer wij beginnen om de wonderlijke bevrijding en de vrede te erkennen die Gods Woord onze ziel brengt door Jezus´ offer, zullen wij nog meer naar Gods Woord verlangen dan anders. Hoe meer we ons bezighouden met Gods Woord, hoe meer Gods reddende kracht ons aanraakt en verandert.

Dat wil ik met een kort verhaal illustreren In een klein rondreizend circus was er eens een beer. De eigenaars van de beer gaven niets om hem; hij zat constant in een kleine kooi opgesloten. Dag in, dag uit kon hij niets meer doen dan de weinige meters in de kooi heen en weer te lopen. Zo ging dat jarenlang.

Op een dag werd de beer verkocht aan een dierentuin. Hier werd een gigantisch buitenverblijf gebouwd met grotten, kleine heuvels, grote boomstammen en een waterval. Maar toch deed de beer tot aan zijn dood niets anders dan de gebruikelijke weinige meters heen en weer te lopen. In zijn hoofd was hij nog steeds gevangen. Sommige mensen leven ook zo, omdat hun ziel gevangen is. Ze leven niet in een groot, ruim en met vrede vervuld leven, maar lopen nog steeds hun gebruikelijke paar meters heen en weer.

Hoe breken we hier uit? Wie kan onze ziel uit deze gevangenis bevrijden? Doordat wij met innerlijke nederigheid het Woord van God aannemen dat Hij in ons heeft geplant.

Ik bid dat jij dit jaar een rijk gezegend kerstfeest beleeft en dat je Jezus, het mensgeworden Woord Gods, op een nieuwe manier leert kennen en begrijpt hoe een leven in Gods Woord jouw ziel kann bevrijden.

Een artikel van Bayless Conley 2017

Andere overdenkingen:

Inspanningen
Bewaar je beste inspanningen om mijn aangezicht te zoeken.
Gospel met G-roots vananvond om 20:00
Dit wil je niet missen
Leren omgaan met je zwaard
De waarheid omarmen kan heel lastig zijn
Psalm 1
Bert Noteboom schrijft mooie bemoedigende stukjes. Een van deze stukjes is onderstaande overdenking uit een leespan over de Psalmen.
Vol verwachting!
vol verwachting uitgekeken naar
Niet zomaar iemand
Jij bent geschapen om te heersen
Ga naar de Heer, dan zal Hij naar jou toekomen
Heb je een persoonlijke relatie met God?
Wortels ontwikkelen
Als ik vrucht wil dragen, dan moet ik wortels ontwikkelen
Krachtig in je zwakheid door op Jezus te zien
Het thema van dit jaar: "Ons oog gericht op Jezus". Hieronder een mooi stukje, geschreven door Anne - Saar Kunz. Een bemoediging: krachtig in je zwakheid door op Hem te zien!

Zie ook

Tevredenheid
25-12-2023
Kinderkamp 2023
01-02-2023
Niet zomaar iemand
19-02-2024