Krachtig in je zwakheid door op Jezus te zien

Het thema van dit jaar: "Ons oog gericht op Jezus". Hieronder een mooi stukje, geschreven door Anne - Saar Kunz. Een bemoediging: krachtig in je zwakheid door op Hem te zien!

Dit bericht is geplaatst op 08-01-2024
Krachtig in je zwakheid door op Jezus te zien

Soms kan ik er wat van… dan pieker ik dagen door. Niet dat ik er elk moment bij stil sta of niet meer mijn werk kan doen, maar het blijft wel in mijn hoofd. Dan zit ik met dingen, soms met alledaagse dingen en op z’n tijd met moeilijkere dingen. Toen ik een tijdje geleden naar huis liep en nadacht over het leven, nadacht over de dingen waarover ik op dat moment piekerde, stond ik opeens stil. Ik keek naar de lucht, naar het schilderij van de schepping, en ik dacht aan mijn Schepper. En toen, toen wist ik het weer. Ik wist weer dat het enige wat ik moet doen, is: omhoogkijken, en het van de Schepper verwachten die mij maakte.  

Begin februari zong ik het, op het 25-jarig jubileum van mijn ouders. Samen met een vriendin had ik een nieuwe versie gemaakt van het lied Richt je ogen op Jezus. En eigenlijk, komt het lied elke keer weer bij mij terug. En vandaag wil ik het met je delen. Omdat ik ervan overtuigd ben dat wanneer je je ogen richt op Jezus, dat levensveranderend werkt. Dan draait het om die ene Naam in je leven, om die ene persoon die zalig maakt. Dan draait het niet langer meer om je eigen ditjes en datjes, maar dan is het alle dagen met de ogen gericht op Jezus.  

Ik moest eraan denken toen ik 2 Korinthe 12 vers 9 las. Daar schrijft Paulus over zwakheid. En misschien voel jij je soms ook wel eens zwak. Herken je je in mij, pieker je soms ook over van alles en nog wat. Wanneer ik dat doe, dan ben ik eigenlijk vooral bezig met hoe moeten dingen gaan, en hoe zullen dingen gaan, dan voel ik mezelf soms zwak.
Zwakheid. Paulus herkent het, maar Paulus blijft daar niet staan. Hij zet geen punt, integendeel. Hij krijgt geen medelijden met zichzelf, maar kijkt verder. En hij zegt, en dat is een zin die je eigenlijk, waar je nu ook bent, op moet schrijven. Omdat het levensbepalend en levensveranderend is. Want op alle momenten dat jij misschien soms zwak voelt, is er meer. Omdat het niet om jou draait, maar om die ene Naam die jou vanaf het allereerste begint kent en heel jouw leven overziet.

Paulus schrijft daar:
Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor jou genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.

Zwakheid wordt kracht. Snap jij de bijbelse logica? Het is anders dan wat de wereld ons vertelt. Maar het is zaligmakend, omdat Gods liefde en genade voor jou genoeg zijn. In jouw zwakheid komt Christus wonen en daar wordt zijn kracht zichtbaar. Ik kan alles aan door Christus die mij kracht geeft.  

Waar ben jij op dit moment in je leven mee bezig? Als je een tekening moet maken van je leven nu, welke dingen teken je dan? Wat is nu voor jou belangrijk? Hoe dan ook, ik hoop dat je jezelf mag tekenen, als een geliefd kind van Hem. Maar bovenal met je hoofd omhoog en met je ogen gericht op Jezus. Want, daar alleen, en van Hem alleen kan je het verwachten. Alles in de wereld moet je ooit achter je laten, en daarom: verzamel geen aardse schatten, maar zoek wat boven is. Waar Jezus is, die je krachtig maakt in je zwakheid en die heel leven kent. Leg je leven voor Hem neer. Met al je zorgen, je angsten en je vragen. En bid en vertrouw dat Hij je niet loslaat. Dat God werkt door je zwakheden heen en dat je uiteindelijk meer dan overwinnaar bent door Christus die jou liefheeft, en die jij liefhebt.  

Zie op Jezus en laat Hem het rustpunt van je hart zijn.  

 

O soul are you weary and troubled?
No light in the darkness you see?
There's light for a look at the Saviour,
And life more abundant and free.

Turn your eyes upon Jesus,
Look full in His wonderful face,
And the things of earth will grow strangely dim,
In the light of His Glory and Grace.

Through death into life everlasting
He passed, and we follow Him there;
Over us sin no more hath dominion -
For more than conquerors we are!

Turn your eyes upon Jesus,
Look full in His wonderful face,
And the things of earth will grow strangely dim,
In the light of His Glory and Grace.

His Word shall not fail you - He promised;
Believe Him, and all will be well;
Then go to a world that is dying,
His perfect salvation to tell.

Turn your eyes upon Jesus,
Look full in His wonderful face,
And the things of earth will grow strangely dim,
In the light of His Glory and Grace.

Andere overdenkingen:

Inspanningen
Bewaar je beste inspanningen om mijn aangezicht te zoeken.
Gospel met G-roots vananvond om 20:00
Dit wil je niet missen
Leren omgaan met je zwaard
De waarheid omarmen kan heel lastig zijn
Psalm 1
Bert Noteboom schrijft mooie bemoedigende stukjes. Een van deze stukjes is onderstaande overdenking uit een leespan over de Psalmen.
Vol verwachting!
vol verwachting uitgekeken naar
Niet zomaar iemand
Jij bent geschapen om te heersen
Ga naar de Heer, dan zal Hij naar jou toekomen
Heb je een persoonlijke relatie met God?
Wortels ontwikkelen
Als ik vrucht wil dragen, dan moet ik wortels ontwikkelen
Krachtig in je zwakheid door op Jezus te zien
Het thema van dit jaar: "Ons oog gericht op Jezus". Hieronder een mooi stukje, geschreven door Anne - Saar Kunz. Een bemoediging: krachtig in je zwakheid door op Hem te zien!
Bidden voor elkaar...
...is Gods rijk binnengaan waar alles mogelijk is
Plannen
Aan het begin van het jaar, als de agenda nog zo goed als leeg is..
Hoe kan ik Gods vrede ervaren met de Kerst?
Hoe kan ik Gods vrede ervaren met de Kerst?
Tevredenheid
Spreuken 14:30. O, die down-to-earth wijsheid van Spreuken, I love it!
Waar ben je?
Waar ben je?
Je geestelijke conditie
Je geestelijke conditie
Achter Hem schuilen
Steeds weer opnieuw klinkt in de psalmen dat er een schuilplaats is voor de stormen van het leven.
Een onoplosbaar probleem
Op de zevende dag stonden ze bij dageraad op en trokken op dezelfde wijze zevenmaal om de stad
Verfrissend
want wij beleven veel vreugde en troost aan uw liefde, omdat de heiligen innerlijk door u verkwikt zijn, broeder!
Leven uit genade
En Jozua zei tegen de twee mannen, de verkenners van het land: Ga het huis van die vrouw, die hoer, binnen en breng de vrouw vandaar naar buiten, met alles wat van haar is, zoals u haar gezworen hebt.
Herdenken
‘Herdenken’ betekent terugdenken aan, maar dan op een plechtige manier. Daarom gebeurt herdenken vooral op bepaalde hoogtijdagen, zoals op 4 mei
Geen tranen meer
Openbaring 21:4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

Zie ook

Hoe kan ik Gods vrede ervaren met de Kerst?
25-12-2023
Tevredenheid
25-12-2023
Kinderkamp 2023
01-02-2023