Aanbidding

Aanbidding" omvat alles wat te maken heeft met het eerste deel van het grote gebod van Jezus Christus in Matt. 22:37 "U zult de Here, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand."

Dat betekent dat dit alles raakt van ons leven met God. We kunnen dit onder andere uiten door gebed, lofprijzing en aanbidding in woord en zang en andere expressievormen, zoals instrumentale muziek, dans, mime, enz.

Dit kan zowel persoonlijk als in kleinere en grotere samenkomsten.