expressie

Expressie omvat het geheel van organisatieonderdelen en activiteiten die zich richten op het voorgaan van de gemeente in het aanbidden en eren van God door middel van muziek. De zangdienst op zondagmorgen staat in het teken van aanbidding, lofprijzing en dankzegging.

Organisatie, dagelijkse leiding en eindverantwoording: Jeroen van der Wel en Reg Bilardie.
voor vragen/contact, mail naar: expressie@evgom.nl