Gebed

Gebed is een enorm krachtig middel tegen hopeloosheid, ziekte, gevangen of gebonden zijn. 
Gebed geeft verbintenis met elkaar, geeft vertrouwen tussen medebidders, geeft rust en vrede van onze God en Vader.

Geen wonder dat Jezus ons ook heeft leren bidden.

Niet een gebed van moeilijke woorden, niet een gebed voor gestudeerden, bijbelkenners of theocraten, nee integendeel.
Jezus liet ons een gebed na, zo vol van eenvoud, kracht, liefde en hoop dat enkel deze paar zinnen mensen uit een totale eenzaamheid en verlorenheid oprichten en vol goede moed, gesterkt laten verder gaan.

Binnen de Evangelische Gemeente Ommoord wordt veel gebeden, want wij geloven in verhoring van gebed en wij mogen ook verhoring van gebed ervaren. Bidt u mee?

Zaterdagmorgen van 08:30 uur tot 09:30 uur
Zondagmorgen om 09:30 uur
Woensdagmorgen om 09:30 uur (vrouwenbidstond)
Donderdagmorgen van 11.00 uur - 13.00 uur (de gebedsbank)

 

zaterdagmorgenbidstond

Lieve gemeenteleden, broers en zusters in de Heer.
“Zonder gebed staat alles stil” is natuurlijk geen nieuwe informatie voor jullie.
Mogelijk wel nieuw is het voor u om te weten hoe goed, fijn en belangrijk het is om gezamenlijk te bidden en de Heer aan te roepen, voorbede te kunnen doen, samen op de bres te kunnen gaan staan, de geestelijke strijd op te pakken voor onze Gemeente, wijk, stad en anderen.
Elkaar te ontmoeten rond een kopje thee of koffie in de stille vroegte van de zaterdagochtenden, samen de Heer met zang te aanbidden en de Heilige Geest uit te nodigen gebeden op ons hart te brengen. Dit is meer dan goed en een belangrijk onderdeel van het gemeente zijn, naast uw gebeden thuis natuurlijk.

 

Ieder is hartelijk welkom elke zaterdagochtend vanaf 08:30 in de kerk.
 

 

vrouwenbidstond

Iedere woensdagmorgen van 9.30 u tot ongeveer 11.30 u is er een bidstond voor vrouwen in de gemeente. Deze vrouwenbidstond heeft een lange geschiedenis en bestaat waarschijnlijk al vanaf het ontstaan van de gemeente. We beginnen met koffie om gezellig bij te praten. Daarna zingen we met elkaar en bespreken om beurten een kort onderwerp. We delen onze blijdschap of getuigenis, maar ook onze zorgen en verdriet met elkaar. Gebed voor elkaar, voor de gemeente en voor wat we nog meer op ons hart hebben, staat centraal. Wees welkom of kom een keertje kijken en kennis maken. 

Neem contact op met de vrouwen gebedsgroep

 

De gebedsbank

De gebedsbank ontstond zo'n 4 jaar geleden. Ik zag al die mensen in de rij staan bij de voedselbank. Wat een nood!! 
Inmiddels hebben velen van de voedselbank ons gevonden. Zij komen met hun nood naar Jezus. Sommigen zijn kinderen van God geworden en bezoeken de dienst.
Niet alleen mensen van de voedselbank weten ons te vinden. Ook mensen uit de gemeente weten dat we er zijn om te luisteren en te bidden voor mensen.
Iedereen is welkom!

Truus, Ulrike en Irene

Neem contact op met de gebedsbank

 

 

 

Gebed Onze Vader

Onze Vader die in de Hemelen is
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede op aarde als ook in den hemelen
geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaren vergeven
en lijdt ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze
want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid
Amen.