samenkomsten

In onze wekelijke samenkomsten op zondag willen wij laten zien wie Jezus is en wat Hij uit liefde voor de mensen heeft gedaan. Vanuit Gods Woord en geleid door de Heilige Geest getuigen we van de genade en liefde van Jezus Christus. We stimuleren mensen een persoonlijke relatie met God aan te gaan en te groeien in hun geloof. Door Hem te dienen neemt de onderlinge liefde en eenheid toe. Onze missie is gebaseerd op Mattheus 22:37,39 en Mattheus 28:19,20a.

Samenkomsten op zondag
Elke zondag is er om 10.00 uur een samenkomst. De deuren staan vanaf 9:30 uur voor u open. We houden een dienst met muziek en samenzang (voornamelijk Opwekkingsliederen), we luisteren naar Zijn Woord van Genade en we bidden samen.  

Kinderdiensten en crèche
Tijdens de zondagse samenkomsten zijn er meestal kinderdiensten en een crèche voor baby's en peuters. 

Na afloop
Na de samenkomsten is er gelegenheid om koffie te drinken en na te praten. Voel u vrij om kennis te maken met de gemeente, u bent van harte welkom!