diaconaat

Onder diaconaat valt praktische hulp zoals het halen en brengen van ouderen, helpen met klussen bij mensen die het zelf niet kunnen, hulp in de huishouding bij een ziekte of na een ziekenhuisopname en andere soorten van praktische hulp. De coördinator diaconaat en de diaken pastoraat werken hierin nauw samen om één en ander goed te organiseren.

  • Voedselbank Ommoord

Evangelische Gemeente Ommoord is inmiddels al jaren een uitgiftepunt van de voedselbank
Hieronder kunt u daarover lezen en houden we u op de hoogte van de acties die er zijn voor de voedselbank.

Januari 2018 was de eerste dag dat we voor de voedselbank pakketten mochten gaan uitgeven.
We zijn begonnen met wekelijks 60 kratten uit te delen. Nu, 5 jaar later, meer lezen......klik hier

Neem contact op met het diaconaat