Gemeenschap

“Gemeenschap” omvat alles wat te maken heeft met het middelste deel van de zendingsopdracht van Jezus Christus in Matt 28:19 “…hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest…”. Dopen betekent dat iemand niet meer hoort bij de wereld, maar deel heeft aan de dood, begrafenis en opstanding van Christus. Deze mens is een nieuwe schepping en lid geworden van het lichaam van Christus. Een lichaam met samenhang waar aandacht en zorg voor elkaar is.