Kringen

Een van de belangrijkste opdrachten die Jezus ons meegegeven heeft is het zorg dragen voor elkaar, liefde voor je naaste, betrokkenheid met de ander, een luisterend oor voor de ander. Kortom zorg voor de ander terwijl de ander er voor jou is.

Kringen

Huiskringen binnen onze gemeente zijn bij uitstek de plaatsen waar een ieder zich gedragen voelt, zich begrepen en thuis voelt. Binnen de huiskringen kan vertrouwen worden verdiept en verstevigd.

Daarom hebben we er als gemeente voor gekozen om de allereerste zorg voor elkaar via de kringen te laten verlopen. Het is dan ook belangrijk om bij een kring aangesloten te zijn zodat je daar een luisterend oor kunt vinden en er één kunt zijn. Momenteel zijn er 8 huiskringen binnen de gemeente.

Zo zijn er een kringen voor ouderen, voor jonge gezinnen, voor mensen met grotere kinderen, voor vrouwen en voor pas gelovigen. Tijdens deze kringmomenten is er tijd om met elkaar over fijne en minder fijne gebeurtenissen in ons leven te praten en voor te bidden. Ook is er tijd om samen uit de bijbel of een boekje te lezen tot opbouw en bemoediging van elkaar.

De huiskring vindt één keer in de twee weken plaats, tussendoor is er voldoende tijd om elkaar op te zoeken, bellen, mailen of appen.
Vraag via de link hoe je deelgenoot kunt worden van een kring, en wordt onderdeel van het lichaam van de gemeente. Iedereen heeft daarin een belangrijke plaats. Laat die plaats niet leeg blijven!

Wil je meer weten: Neem contact op met de kringleiding