organisatie

De leiding van de Gemeente is in handen van het bestuur. Besluitvorming aangaande zaken die voortvloeien uit de verantwoordelijkheden, vindt plaats in de maandelijkse bestuursvergadering.

Bestuur

De gemeente wordt geleid door een bestuur, bestaande uit oudsten en diakenen.

 neem contact op met het bestuur

 

Oudsten

Eindverantwoordelijk voor de geestelijke koers van de gemeente. Zij richten zich vooral op geestelijke zaken aangaande de gemeente.

Theo van Kouteren
Eindverantwoordelijk voor toerusting, kringen en tieners/jeugd
stuur e-mail

Reg Bilardie
Eindverantwoordelijk voor expressie, evenementen en zending.
stuur e-mail

 

Diakenen

Ondersteunend en verantwoordelijk voor de meer organisatorische gebieden.

Jeroen van der Wel
eindverantwoordelijk voor expressie, financiën en diaconaat
stuur e-mail

Adriana van Doorne
endverantwoordelijk voor pastoraat en kinderwerk
stuur e-mail

Marthie Nefkens 
verantwoordelijk voor financiën en zending
stuur e-mail

Iris van der Wel
eindverantwoordelijk voor de website, secretariaat en de communicatie binnen de gemeente.
stuur e-mail

Ron Westbroek
eindverantwoordelijk voor gebouw en huishouding
(onderhoud gebouw, inkopen, zalen/verhuur en beveiliging
stuur e-mail

 

Coördinatoren

De coördinatoren zorgen mede voor de uitvoering van de verschillende werkzaamheden.

Annemieke Klomps
verantwoordelijk voor kinderwerk
stuur e-mail

Natalie Kemp, Nathan 't Hooft en Arjan Kammerman
verantwoordelijk voor de tieners (de 'base')
stuur e-mail

Piet Duivestein
verantwoordeljk voor huishouding algemeen

Arjen Kammerman en Daniël 't Hooft
verantwoordelijk voor het zomerkinderkamp
stuur e-mail