Getuigen

"Getuigen" omvat alles wat te maken heeft met het eerste deel van de zendingsopdracht van Jezus Christus in Matt 28:19 "Ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen…". Je gaat nooit op pad zonder doel. Jezus stuurt ons op pad om zowel dichtbij als veraf het evangelie bekend te maken, zodat mensen leerling van Hem kunnen worden. Dat betekent dat wij de opdracht hebben om zowel via persoonlijk getuigen als via georganiseerde evangelisatie en zending de geopenbaarde genade van God en eeuwig leven (2 Tim 1:10) bekend te maken.