Toerusting

“Toerusting” omvat alles wat te maken heeft met het laatste deel van de zendingsopdracht van Jezus Christus in Matt 28:19 “…en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb”. Dat betekent dat alles wat met leren en persoonlijke geloofsopbouw te maken heeft onder toerusting valt. In feite zijn de belangrijkste twee doelen: Leer Gods principes die Jezus ons aangereikt heeft en vooral: leer daaruit te leven.

Klik op een button voor meer achtergrond informatie