bijbelstudie

Doel en taakstelling

“De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.” Matt 4:4 (en Deut 8:3) HStV. We willen persoonlijke Bijbelstudie stimuleren en Bijbelstudie voor groepen organiseren, omdat dit van levensbelang is. We willen daarbij de hele Bijbel bestuderen als het geïnspireerde Woord van God, zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament kan niet zonder het Oude Testament gelezen en geïnterpreteerd worden. Het Oude Testament vindt zijn vervolg en vervulling in het Nieuwe Testament.

We organiseren daarom specifieke Bijbelstudies. Dit kunnen studies zijn rond een bepaald thema, zoals doop, huwelijk, eindtijd, enz., maar ook gericht op een bepaald Bijbelboek of samenhangende Bijbelboeken.
Het gaat hierbij dus niet om de Bijbelstudie die in kinderwerk, tiener- en jeugdgroepen en op kringen gedaan wordt.
De studies kunnen kortdurend zijn, bijv. een avond (doopbijbelstudie) of een dag, maar kunnen ook een serie avonden of dagen omvatten. Studies kunnen ook in de vorm van een cursus of workshop gegeven worden.
Studies kunnen en zullen ook gebruikt worden om standpunten op basis van de Bijbel te formuleren en vast te leggen. Dit, met name als het gaat om theologische en ethische uitgangspunten en begrenzingen die we als gemeente willen hanteren.

neem contact op met de bijbelstudiegroep
 

Documenten en informatie

Er zijn in het verleden een aantal studies naar belangrijke thema’s gedaan, die vastgelegd zijn en bepalend voor onze geloofsuitgangspunten en -begrenzingen:

  • Geloofsbelijdenis (VPE 2002)
  • Man/vrouw relaties 2006
  • Over genezing 2011
  • Mannen en vrouwen in Gods orde 2012
  • (Homo)seksualiteit 2013

Bijbelstudie:
Elke twee weken publiceren we een bijbelstudie uit een reeks van 26 studies, deze Bijbelstudies worden aangeleverd door Theo van Kouteren.

Kies nu, God of Baäl
We kijken deze keer naar de tijd van de koningen van Israël.
Job, of de vraag naar het lijden
Dit is een moeilijk gedeelte over een moeilijk Bijbelboek. Vragen waar we allemaal wel eens mee worden geconfronteerd.
wijsheid
Achtergrond van Salomons leven. In de tweede helft van 2 Samuël lezen we over het einde van Davids leven
twee voorname gebeurtenissen in 2 Samuel
Wat betekent belijden van zonde voor ons?
Les 5 zondvloed
Les 2 Hoe groot is uw God
De schepping van de mens
Les 1 Hoe groot is uw God?
serie studies over de basis principes van de Bijbel Ik wil een paar dingen zeggen ter introductie van deze serie. Waarschijnlijk is er sinds de tijd van de Reformatie nog geen tijd geweest waar de onbekendheid met wat de Bijbel leert zo laag is geweest is in onze tijd. Op veel plaatsen, niet overal, is de kerk een kilometer breed en een centimeter diep, drijvend op goede gevoelens en dat is niet hoe God het bedoeld heeft. 

Online bijbelstudie, 5 lessen gegeven door Wim van der Schoor:

Evgom.Online toerusting

Evgom TR Intro
Evgom toerusting Les 1 - Het Koninkrijk op aarde
Evgom toerusting Les 2 - Geboorte en groei
Evgom toerusting les 3 Het Lam regeert
Evgom toerusting Les 4 De Koninkrijk statuten
Evgom Toerusting Les 5 Geheim en mysterieus