cursussen

"Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust." 2 Tim 3:16-17 HStV. We willen mensen op basis van de Bijbel toerusten en laten toerusten op elk gebied wat van belang is voor hun persoonlijk leven met God en voor hun werk in Zijn gemeente.

We organiseren daarom niet alleen specifieke Bijbelstudies, maar willen ook cursussen geven zoals de "Alphacursus", of cursussen rond bepaalde thema’s, zoals "Je identiteit in Christus", "Huwelijk en gezin".

We willen ook stimuleren dat mensen externe cursussen of opleidingen volgen op ieder gebied wat van 
belang is voor de opbouw van het Koninkrijk van God. Te denken valt aan een cursus basispastoraat (CPC), 
of aan een cursus of opleiding gegeven door het Evangelisch College (Bachelor theologie (ETA), Pastorale opleiding (EPS), 
Missionaire opleiding (EMS), Toerustingsschool (ETS), cursus kringleider). Maar ook het nemen van zang- of muzieklessen, 
volgen van lessen in dans, mime en andere expressievormen, toerustingsdagen voor zangleiders willen we stimuleren.

Diverse cursussen

Stromen van Leven (Cleansing Stream) klik hier voor meer info

 

Of vul hieronder het algemene contact formulier in.

Tik onderstaand woord over


[ Andere afbeelding ]