kinderwerk

De doelstelling van het kinderwerk is gebaseerd op het volgende:

Kinderen zijn geliefd door God en vanuit die liefde willen we hen toepasbaar Bijbels onderwijs aanbieden. Hen begeleiden in groei naar een persoonlijke relatie met Jezus en hen toerusten zodat ze mogen leren leven vanuit hun Christelijke identiteit.
We willen plezier, veiligheid en geborgenheid bieden en onderlinge relaties door het kinderwerk stimuleren. Daarnaast willen we kinderen aansporen hun talenten, die ze van God gekregen hebben, te ontplooien.
Kinderwerk heeft een belangrijke plaats in de gemeente. Kinderen maken deel uit van het lichaam van Christus. Jezus roept ons op de kinderen bij Hem te laten komen. (Mat. 19:14). Daarom willen we dat ouders betrokken zijn bij het kinderwerk en dat kinderen gehoord en gezien worden door de gemeenteleden en -leiding.

kinderwerk

De uitgebreide uitwerking  van de doelstelling van het kinderwerk, vindt u hier: doelstelling kinderwerk
 

Onze kinderdiensten

We beginnen de dienst gezamenlijk in de grote zaal. Daar zingen we samen liederen voor God. Er is meestal ook een speciaal kinderlied bij. Na ongeveer een half uur gaan de kinderen naar hun eigen dienst. De kinderen zijn verdeeld in drie leeftijdsgroepen (zie onder).

In de kinderdiensten beginnen we vaak met een kringgesprek. Hoe was je week of heb je iets bijzonders te vertellen? We vinden het belangrijk dat de kinderen hun verhaal kwijt kunnen en zich gehoord voelen.

Thema

Elke kinderdienst heeft zijn eigen onderwerp. We gebruiken hiervoor de Parelboeken van Timotheüs (Opwekking). Elk boek bestaan uit 10-12 lessen die behoren bij een thema. Gedurende het jaar behandelen we ongeveer 4 boeken (thema’s). Deze wisselen we zo af dat in de tijd dat de kinderen de basisschool doorlopen de hele bijbel aan bod komt: van Oude tot Nieuwe Testament. Natuurlijk is er ook ruimte voor eigen inbreng, zowel door de leiding als door de kinderen. 

Wat doen we tijdens de kinderdienst?

In de kinderdienst willen de kinderen leren over de liefde van God, zodat ze Hem leren kennen en uiteindelijk zelf een keuze kunnen maken voor Hem.
Tijdens de kinderdiensten wordt er gezongen, een Bijbelverhaal verteld en samen gebeden. Daarnaast is er ook tijd voor een creatieve verwerking. U kunt hierbij denken aan: een knutsel, een quiz, een spel of een kringgesprek. En in de zomer gaan we soms gezellig naar buiten. We vinden het belangrijk dat de kinderen van jongs af aan op hun eigen niveau God en de Bijbel leren kennen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ze met leeftijdsgenoten over God en hun geloof kunnen praten en dat ze onderling vriendschappen kunnen sluiten. 
De oudste leeftijdsgroep leert ook over hoe de Bijbel in elkaar zit, hoe we het avondmaal vieren en wat het betekent als mensen gedoopt worden.
De groepen van de basisschool sparen elke week voor Noah’s Ark, een schoolsponsorproject in Oeganda. Het is fijn als u uw kind daar een bijdrage voor meegeeft. De groep krijgt regelmatig een brief en foto van hun sponsorkind. Meer over het zendingsdoel vindt u hier: Naohs Ark


Leiding

De kinderdiensten worden geleid door mensen die lid zijn van onze gemeente. Per groep zijn er ongeveer 4 kinderwerkers die ieder eens per maand aan de beurt zijn. Dit zorgt ook voor vaste gezichten voor de kinderen. 
Er zijn app-groepen voor de ouders van de kinderdiensten, zodat we elkaar op de hoogte kunnen houden van activiteiten en aandachtspunten.
Het is fijn als de kinderleiding op de hoogte is van eventuele allergieën (de kinderen krijgen limonade en regelmatig een traktatie) en bijzonderheden m.b.t. tot school, zodat we daar rekening mee kunnen houden.

Leeftijdsgroepen kinderdienst?

Crèche: leeftijd 0 tot 4 jaar
Bassisschool groep 1-3: leeftijd 4-7 jaar
Bassisschool groep 4-8: leeftijd 7-12 jaar

         
Kinderkerstfeest

Elk jaar vieren we op de zondag voor Kerst het kinderkerstfeest. Dit is echt een dienst voor en door de kinderen. Samen met hen willen we stil staan bij de geboorte van Jezus. De invulling van de dienst is elk jaar verschillend. U kunt hierbij denken aan: een musical, poppentheater, sketches, gedichten, liedjes of meespeelverhaal. Onder begeleiding van de kinderwerkers wordt er door de kinderen geoefend om hun talenten (zang, dans, toneel) aan de gemeente te laten zien. Het optreden op zondag is altijd een groot feest.
Het kinderkerstfeest is voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd, ook voor kinderen die niet bekend zijn met onze gemeente. Maar natuurlijk ook voor de ouders/verzorgers, vriendjes en andere gemeenteleden. 
Na afloop van de dienst krijgen alle kinderen een kerstpresentje, bijvoorbeeld een boekje met een boodschap of iets om te knutselen.

Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Annemieke Klomps neem contact op met kinderwerk

 


Kinderkamp

Ieder jaar organiseren wij als kerk een kinderkamp. Vrijwilligers uit onze kerk steken samen de handen uit de mouwen om er een geweldige kampweek van te maken. 
Het kinderkamp is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Zowel kinderen uit onze eigen kerk als buiten de kerk zijn van harte welkom! Deze kampweek is jaarlijks in de 5e week van de zomervakantie van regio midden. Het kamp is van maandag t/m vrijdag.
Tijdens dit fantastische kinderkamp leren we de kinderen door middel van verhalen en toneelstukjes over de Bijbel. Ook willen we Gods liefde uitdragen naar de kinderen. Daarnaast hebben we veel leuke activiteiten zoals een bosspel, kampvuur, waterspellen en een bonte avond. 

Wilt u meer weten over het kinderkamp, stuur vrijblijvend een mail 

neem contact op met de leiding van het kinderkamp

Daarnaast is er meer info te vinden over het kamp van aankomend jaar onder deze knop:  kinderkamp
Op deze pagina vindt u ook filmpjes van onze kinderkampen.